V dnešnej neistote a nestálosti finančného sveta je dôležité mať finančnú stratégiu, ktorá zahŕňa nielen…