Väčšina ľudí poriadne ani nevie, čo skôr a práve preto sú zmätení zo všetkého, čo…