Čo to znamená, že na predaj je pripravená firma, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty? Takáto spoločnosť je registrovaná na daňovom úrade, má pridelené daňové identifikačné číslo a konateľ spoločnosti je povinný odvádzať tento typ dane v pravidelných intervaloch.

Predaj firmy s dph ponúka množstvo výhod. Pri vyplňovaní daňového priznania má spoločnosť povinnosť uviesť zaplatenú a prijatú daň z príjmu pri obchodovaní. Po odpočítaní týchto položiek vzniká plusová alebo mínusová daň. V prípade plusovej hodnoty daňový úrad vracia spoločnosti finančné prostriedky. K odpočítateľným položkám, ktoré znižujú základ dane, patrí daň z mnohých produktov a služieb.

moderné podnikanie

Naša sprostredkovateľská spoločnosť ponúka na predaj pripravené spoločnosti, ktoré sa vyznačujú históriou, čo znamená, že majú podnikateľské záznamy, keďže v minulosti podnikali. Dôvody pozastavenia ich biznisu bývajú rôzne. Od odchodu do dôchodku, cez sťahovanie, cestovanie až po chorobu. Spoločnosť, ktorá v minulosti podnikala sa vyznačuje istými plusmi, ako je napríklad klientela, technológie, zamestnanci, majetok, know-how a podobne. V neposlednom rade je to aj samotné meno spoločnosti a jej postavenie na trhu.

úspešné podnikanie

Spoločnosti s históriou môžu byť registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty dobrovoľne, alebo musia byť registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty na základe ustanovení, ktoré stanovuje zákon, ktorý platí v našej krajine. Tento zákon vypovedá o dosiahnutí istého obratu za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. V tomto prípade má spoločnosť povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Ak sa rozhodnete pre kúpu takejto spoločnosti, máte váš problém vyriešený. V priebehu niekoľkých pracovných dní sa dostanete k spoločnosti, k vášmu vysnívanému podnikaniu, možnosti vykonávať podnikateľské aktivity a navyše vaša spoločnosť už je platcom dane z pridanej hodnoty. Takýmto spôsobom sa vyhnete množstvu úradnej a administratívnej práce, ktorú vykonáme za vás a pre váš úspešný štart do novej etapy vášho života, do sveta podnikania.